a{color:#397ad3}
Teksti: Heikki Ylipekkala, Euroclear
Kuva: Flick Creative Commons

Asunto-osakeyhtiöiden osakekirjojen digitalisointi on tärkeä kokonaisuus, kun Suomi laittaa reaaliaikaisen digitalouden edellyttämät rakenteet kuntoon – edelläkävijänä maailmassa. Suomessa asunto-osakeyhtiöt ovat osakeyhtiöitä ja sellaisina ne myös pysyvät. Näin voimme yhteiskuntana hyödyntää kokemuksiamme osakeyhtiöille kehitetyistä digitaalisista palveluista ja prosesseista, joita olemme jo vuosikausia käyttäneet. Ja ennen kaikkea: jatkokehittää ja digitalisoida palveluja erilaisille osakeyhtiöille ja muille toimijoille yhdessä yksityisen ja julkisen sektorin kanssa.

Digitalisointi lisää turvallisuutta. Se myös luo mahdollisuuksia uusille palveluille ja toimintatavoille sekä tietysti tuo myös mittavat kustannussäästöt, kun toiminnot tehostuvat. Harva toimija perustaa jatkossa ansaintalogiikkansa manuaalisiin prosesseihin, tai vanhanaikaisten toimintamallien mahdollistamaan ”ylimääräiseen välistä vetäjän” –rooliin, joka voisi houkuttaa digitalisointikehityksen jarruttamiseen. Kukaan ei ole ainakaan julkisesti ilmoittautunut jarrumieheksi.

Meillä kansallisessa arvopaperikeskuksessa toiminnan ytimessä on julkista luotettavuutta nauttiva digitaalinen omistustietovaranto eli arvo-osuusrekisteri jossa meillä suomalaisilla on jo lähes 1,5 miljoonaa arvo-osuustiliä. Yhdessä noin 20 tilihoitajayhteisön kanssa olemme jo vuodesta 1992 mahdollistaneet muiden kuin asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden digitalisoinnin. Tuolloin asunto-osakkeet päätettiin tietoisesti, toistaiseksi, jättää digitalisoinnin ulkopuolelle. Yhtenä syynä oli sen ajan rajallinen IT -kapasiteetti eikä digitalisoinnin mahdollistamia laajempia palveluja yhtiöille ja osakkaille osattu vielä hahmottaa.

Nyt vihdoin tapahtuu ja isolla vaihteella! Kansallinen arvo-osuusjärjestelmä on olemassa oleva vaihtoehto myös asunto-osakkeiden digitaaliseen omistukseen. Saumattomalla yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöllä asunto-osakeyhtiöt ja osakkaat voisivat halutessaan luopua paperisista osakekirjoista jo vuodesta 2018 alkaen. Tämä on ollut tavoitteena mm. SITRA:n 2014 -2015 vetämän työryhmätyön pohjalta Ympäristöministeriön viime vuonna julkaisemassa selvityksessä.

Näkemykseni on, että julkisen sektorin keskeisin rooli on lainsäädännöllisesti määrittää toimiluvan edellytykset mahdollisille digitaalisten omistusrekisterien palvelutarjoajille. Toimiluvan ehdoissa tulee myös olla edellytys rekisterien yhteistoiminnallisuudesta kilpailun edistämiseksi.

Kustannuksia aiheuttavien päällekkäisten tai rinnakkaisten prosessien välttämiseksi paperisista osakekirjoista tulee sovittavan siirtymäajan puitteissa luopua kokonaan. Tähän ”pakottavuuteen” liittyen on myös esitetty näkemyksiä, että tulisiko julkisen sektorin rakentaa tähän tarkoitukseen kokonaan uusi rekisterinsä vaihtoehtona yksityisille palvelutarjoajille. Tarkemman harkinnan jälkeen voi kuitenkin olla haasteellista perustella, että miksi julkiselle sektorille tulisi ottaa tässä uusia tehtäviä ja investoida julkiseen IT hankkeeseen rakentamalla kokonaan uusi rekisteri? Etenkin, kun yksityisten osakeyhtiöiden osakkeiden säilytys, osakeyhtiön vastuulla olevan omistajaluettelon ylläpito tai osakekauppojen selvitys (prosessi, jossa osakkeet ja raha vaihtavat omistajaa) eivät ole julkiselle sektorille kuuluvaa palvelua.

Jos kuitenkin poliittisista syistä päätettäisiin laajentaa julkista palvelua myös tälle toimialalle, niin sen tulisi tukea ja mahdollistaa digitalisointiin perustuvat palvelut yksityisen sektorin tarjoamana suunnitellusti jo vuodesta 2018. Julkinen sektori saisi sitten oman rekisterinsä käyttöön ennen sovittavan siirtymäajan päättymistä. Ja osakkeenomistajina kansalaiset saisivat itse valita missä vaiheessa ennen siirtymäajan päättymistä hyödyntäisivät digitaalista omistusrekisteriä ja digitaaliseen omistukseen perustuvia lisäpalveluja.

Päätöstä asunto-osakkeiden digitaalisen rekisterin toimintamallista ja tarkemmasta aikataulutuksesta ei ole vielä tehty. Hallituksemme ansaitsee suuren kiitoksen siitä, että se listasi asunto-osakkeiden digitalisoinnin yhdeksi digitalisoinnin kärkihankkeeksi helmikuussa 2016. Samalla hankkeelle saatiin vastuullinen omistaja, ministeri Kimmo Tiilikainen. Luotan, että hänen ohjauksessaan saamme tässä asiassa ripeästi tarkentavat ja tarvittavat poliittiset linjaukset. Keskiössä on yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö – voimme toimia tässäkin esimerkkimaana!

Lisää aiheesta:
http://www.kiinteistoliitto.fi/50904.aspx
http://www.kauppalehti.fi/uutiset/asunnon-voi-jatkossa-ostaa-kaymatta-pankissa/6r9xYGrP

Kirjoittaja:
Ylipekkala vastaa kansallisen arvopaperikeskuksen (Euroclear Finland) innovaatio- ja kasvuhankkeista. Tällä hetkellä hän työskentelee digitaalisen omistusoikeuden laajamittaisemman hyödyntämisen eteen reaaliaikaisessa taloudessa.

  

Jos haluat vastaanottaa lisää artikkeleita, uutisia ja tarjouksia aiheeseen liittyen. Liity sisäpiiriimme.

 

Tulossa

htm-thumbfdf3-thumb

Share This