HUB13 johtaa toimistojen Airbnb -kokeilua

HUB13 johtaa toimistojen Airbnb -kokeilua

Toimitilamarkkinoita coworkingilla vuodesta 2014 uudistanut HUB13 pilotoi uutta liiketoimintamallia ja digitaalista alustaa toimitilojen älykkääseen jakamiseen yritysten kesken. Pilotti on osa Suomen hallituksen käynnistämää kiinteistö- ja rakentamisalan...
Connected Lunch with Bird & Bird

Connected Lunch with Bird & Bird

Connected Lunch is an ideal platform for networking offered by HUB13, the community for serious growth minded individuals, teams, and companies. Our Connected Lunches provide our members with great opportunities for getting practical tips on managing growth...
Connected Lunch with EVERGROW

Connected Lunch with EVERGROW

For entrepreneurs who have created their own businesses from the scratch and without any help, it is sometimes useful to get advice from other professionals. Finding a reliable partner or getting honest feedback about your business can prove to be difficult. Joining...
Startup –osaamisen arvo kasvaa

Startup –osaamisen arvo kasvaa

Jos olet juuri nyt miettimässä, mihin osaamiseen urallasi panostaa, yksi taito, joka ottaa vakavasti, on startup -osaaminen. Startup -hype voi olla ohi kiitävä trendi, mutta maailma on aidosti muuttumassa ja työmarkkinat sen myötä. Moni perinteikäs yritys on syvässä...
Startup –osaamisen arvo kasvaa

Startup –osaamisen arvo kasvaa

Jos olet juuri nyt miettimässä, mihin osaamiseen urallasi panostaa, yksi taito, joka ottaa vakavasti, on startup -osaaminen. Startup -hype voi olla ohi kiitävä trendi, mutta maailma on aidosti muuttumassa ja työmarkkinat sen myötä. Moni perinteikäs yritys on syvässä...