Marketing Technologist (virallista suomennosta odotellessa) on termi, joka pikaisen Google Trends -analyysin perusteella on noussut suurempaan tietoisuuteen vuoden 2014 elokuussa. Marketing Technologist on nimensä mukaisesti nimitys henkilölle, joka yhdistää markkinoinnin ja teknologian. Kaikki eivät ole termiä vielä kuulleet, mutta tulevaisuudessa yhä useammat varmasti kuulevat.

Digitalisaation tuomassa vallankumouksessa, ajassa, jolloin jopa ärsyttävän usein hehkutetut pilvipalvelut ja big data ovat tulleet osaksi markkinointia, on jokaisen yrityksen mietittävä digistrategiansa kuntoon, mikäli aikovat säilyttää edes jonkinlaisen kilpailukyvyn. Suomessa globalisaation myötä esimerkiksi ulkomaiset verkkokaupat napsivat yhä enemmän kotimaisten toimijoiden asiakkaita, eli minkäänlaiselle tasoituksen antamiselle markkinoinnissa ja/tai asiakaskokemuksessa ei ole varaa.

Ihmisten liikkuessa verkossa yhä aktiivisemmin, tuottaa jokainen potentiaalinen asiakas yhä suuremman digitaalisen jalanjäljen. Tätä dataa analysoimalla ja erilaisia työkaluja ja menetelmiä käyttämällä, voidaan markkinoinnista tehdä yhtä optimoidumpaa ja tehokkaampaa. Kysymys kuuluukin: Kuka tämän kaiken tekee?

Marketing Technologist -henkilön tarkka määritelmä ei ole vielä täysin muotoutunut. Mitä selvemmin kyseessä on henkilö, joka tuntee digitaalisen markkinoinnin pelikentän ja siellä käytetyn tekniikan. Yrityksillä on ja tulee aina olemaan markkinointihenkilöitä, jotka käyttävät luovuutta ja perinteisiä markkinointikeinoja työssään. Näiden henkilöiden lisäksi useilla yrityksillä on resursseja teknologian, ohjelmistojen ja data-analytiikan saralla. Näihin alueisiin erikoistuneet ihmiset ovat kuitenkin valitettavan harvoin kiinnostuneita tai velvoitettuja tietotaitonsa hyödyntämisessä markkinoinnissa tai teknofobisten markkinointi-ihmisten konsultoinnissa. Marketing Technologist toimiikin sillanrakentajana näiden kahden, varsin usein kaukana toisistaan olevan osa-alueen välissä.

Marketing Technologistin tuntema työkalu- ja teknologiaskaala on laaja. Digitaalisen markkinointibuumin myötä alalle on ilmestynyt runsaasti erilaisia sisällönhallinta-, analytiikka-, automaatio-, testaus-, optimointi- jne. työkaluja. Marketing Technologistin ei suinkaan tarvitse tuntea näitä kaikkia läpikotaisin, vaan ymmärtää kokonaiskuva, jonka pohjalta osataan tehdä päätökset ja integraatiot yrityksen tarpeisiin. Useissa tapauksissa ulkoistetun asiantuntemuksen käyttö on yhä paikallaan, mutta mitä paremmin yleiskatsaus asiaan on hallussa, sitä helpompaa on oikeiden ja yrityksen kannalta edullisten päätösten tekeminen.

Monelle yritykselle luontaisin askel siirtyä hyödyntämään uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia ja paljon hypetettyä growth hackingia eli kasuvhakkerointia, olisi saattaa markkinointi-ihmiset lähemmäs modernien työkalujen ja menetelmien käyttöä. Oikeanlainen analytiikan käyttö muuttaa olettaman pohjalta tehdyt liikkeet data driveneiksi, oikeiksi päätöksiksi, sekä automaatiotyökalujen käyttö, manuaaliseen työhön käytetyn ajan johonkin hyödyllisempään käytettäväksi ajaksi.

Marketing Technologist koulutus pidetään taas syksyllä

 

Janne Salminen

Marketing Technologist koulutuksen tuottaja

Share This