Coworking on terminä lyömässä itsensä läpi nyt myös Suomessa. Pienen porukan huulilla se on tietysti ollut jo vuosia, mutta harva heistäkään on pysähtynyt miettimään mistä siinä todella on kyse ja mikä lopulta on uutta ja asiakkaalle arvokasta. Näin ainakin sen perusteella, miten erilaiset ja perinteiset tilat coworking -nimitystä itseensä pyrkivät sovittamaan. Onko coworkingissa kyse vain trendikkäästä tilan uudelleen paketoinnista vai aidosti uudesta tuotteesta ja palvelusta? Termin nyt yleistyessä onkin korkea aika ymmärtää paremmin, mistä siinä todella on kyse.

Yksi tapa perehtyä aiheeseen on aloittaa riisumalla coworkingiin liittyvät väärinkäsitykset.

Coworking ei ole avotila vaan palvelukonsepti

Yksi keskeisimmistä coworking -termiin liitettävistä väärinkäsityksistä on sen sekoittaminen puhtaasti avotilassa työskentelyyn. Moni perinteinen toimistohotelli ylpeänä esitteleekin toimiston sivussa sijaitsevaa ”coworking” -tilaa siinä uskossa, että avotilassa itsessään olisi jotain erityistä ja houkuttelevaa. Näin ei asian laita missään nimessä ole. Coworking ei ole tila vaan konsepti.

Pelkkä tuoli, pöytä ja wifi eivät tee avotilasta coworking -tilaa. Hiljaisina avotilat ovat jopa melko rasittavia ja aivan kuten kahviloissa, ympärille tarvitaan tekemisen meininkiä luomaan oikeanlaista energiaa ja yksityisyyttä. Avotilasta muovautuu coworking -tila siellä olevien ihmisten kautta. Coworkingissa on pohjimmiltaan kyse identiteetistä ja ihmisten yhdessä luomasta kulttuurista, jota tila tukee. Tilassa olevien ihmisten on tunnettava luonnollista yhteyttä tehdä työtä yhdessä muutoin koko hommassa ei ole mitään järkeä. Yhtä hyvin voisi valita kahvilan, keittiönpöydän tai kirjaston sen perusteella mikä on lähinnä. Ilman tilan yhdistäviä tekijöitä, ei side tilaan muodostu pitkäkestoiseksi.

Tila luo yhteisen identiteetin

Yksi ratkaisevimpia askeleita kohti coworking -tilan luomista on kehittää tilalle identiteetti. Identiteetin on viestittävä tilan ihmisistä ja kulttuurista, eikä se saa tuntua mainostoimistossa tai New Yorkissa keksityltä. Tärkeätä tilan identiteetille on sen aitous. Kokemukset ovat osoittaneet, että mikäli tilan identiteetti ja todellisuus eivät vastaa toisiaan, ei laajempi asiakaskunta opi sitä ymmärtämään ja arvostamaan. Ollakseen uskottava, on tilassa toimivien ja tilaa pyörittävien myös itse jotenkin oltava kytköksissä siihen maailmaan, jota tila edustaa. Coworking -tila poikkeaakin toimistohotellista tarjoamalla tilassa toimiville yhteisen identiteetin ja tarinan. Nämä auttavat asiakasta myös oman tarinan kehittämisessä aikana, jolloin se on vaikeinta. Tila tarjoaa siis myös vetoapua omaa identiteettiä ja tarinaa luoville nuorille yrityksille.

Tilalla on oltava omistaja

Coworkingissa on kyse ihmisistä, se on jo selvää. Mutta tilan takaa on myös löydyttävä oikeita ihmisiä, jotka aidosti välittävät tilasta ja siellä olevien ihmisten arjesta. Vain yrittäjä ymmärtää mitä omistajuus aidosti tarkoittaa. Omistajuus tarkoittaa, että on asialle täysin omistautunut. Omistautuneisuus voi näyttäytyä monin eri tavoin, usein kuitenkin persoonallisesti. Omistajuus myös tarkoittaa, että on yksi henkilö, joka voi tehdä lopullisen päätöksen mistä tahansa nopeasti. Turhaa byrokratiaa ja venyviä prosesseja eivät coworking -tilat kestä.

Coworking on liiketoimintamalli

Coworking -tilan liiketoimintamalli on sama kuin millä tahansa toimistohotellilla, mutta tyypillisesti coworking -tilan operoijalla on myös muita ansaintamalleja, kuten tapahtumat ja palvelut. Coworking -tilan onnistumisen ratkaiseekin pitkälti se, kuinka hyvän synergian tapahtumat ja palvelut muodostavat tilassa toimivien ihmisten ja yritysten kanssa. Puhtaan volyymivoittoisen kiinteistöbisneksen kannalta coworking on vielä haastava, sillä isot tilat luovat heikosti ympäristöjä, joihin kulttuuri juurtuu.

Coworking tilojen riskit

Tosiasia on, että vuosien saatossa suuri osa coworking -tiloista on epäonnistunut. Itse asiassa todellista proof of conceptia saa ihan maailmanlaajuisestikin vielä etsiä. Ensimmäiset rohkaisevat viitteet ammattimaisista coworking -tilamarkkinoiden synnystä niin Suomessa kuin maailmallakin on olemassa, joten kehitys voi olla lähitulevaisuudessa hyvinkin rivakkaa. Mitä tulee epäonnistumisiin voidaan syyt tyypillisesti johtaa yhteen tai useampaan seuraavista tekijöistä: 1) väärä tila 2) heikko operaattori tai 3) väärät lisäpalvelut.

Itse uskon, että Suomeen syntyy ennemminkin markkina startup-hubeille kuin puhtaille coworking-tiloille. Startup hub ekosysteemin kehittäjänä poikkeaa konseptina puhtaasta coworking-tilasta. Ekosysteemi, eli tilan kumppanit ja mielikuvat siitä, mihin muihin toimijoihin tila yhdistyy, luo yhden merkittävän kilpailuedun kilpailussa asiakkaista. Uskon suomalaisten olevan tilaa etsiessään hyvinkin rationaalisia etsien näkyviä ja konkreettisia hyötyjä fiilisten sijaan. Uskon vasta myöhemmin työtilan etsintään puhtaasti yhteisöllisin perustein.

Ola Sundell

Oletko työ- ja toimistoympäristön digitalisaation ja murroksen edelläkävijä? Pysy mukana muutoksen kärjessä ja toimialasi tulevaisuutta tekevien verkostoissa. Lisätietoa toimialasi edelläkävijätapahtumista:

www.hub13.fi/rework

www.nordicsmartbuilding.fi

Privacy Preference Center

Share This