REWORK-vieraskynäsarjamme kolmannessa osassa Minna Andersson, Martelan Marketing and Responsibility Director maalailee skenaarioita tulevaisuuden toimistoista ja kertoo, mistä lähtökohdista työympäristösuunnittelua tulevaisuudessa tehdään.

Teksti: Minna Andersson/Martela Oyj

Millainen on tulevaisuuden toimisto? Onko se jonkinlainen sci-fi maailma robotteineen, jotka tekevät työt puolestamme? Vai onko se kakkoskoti kaikkine mukavuuksineen? Arvaukseni on, että se tulee olemaan jotain tuolta väliltä.

Siitä lähtien kun Bill Gates kehitti Windows-käyttöjärjestelmän, työympäristöjä on suunniteltu tietokoneen ympärille. Työpiste-ergonomia on perustunut näyttötyöskentelyyn ja neuvotteluhuoneet on rakennettu PowerPoint-esitysten ympärille. Sähköpistokkeet ja johtojen hallinta ovat liittyneet kiinteästi työympäristösuunnittelijan arkeen.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana korkeateknologialla tulee olemaan huomattavasti nykyistä merkittävämpi, mutta samalla näkymättömämpi rooli työympäristöissämme. Internet of Things tuo mukanaan sen, että lähes kaikki fyysinen työympäristöissä siirtyy pilveen. Työntekijä hakee kännykästään sopivan fyysisen tilan työskentelylleen ja varaa sen. Samaan tapaan hän voi etsiä vaikkapa sopivankokoista ja sopivassa paikassa sijaitsevaa säilytystilaa vaihteleville säilytystarpeilleen.

Tietokoneen sijasta työympäristöt tullaan suunnittelemaan tilojen käyttäjien tarpeiden ympärille. Käyttäjien tarpeita seurataan ja tutkitaan jatkuvasti ja tiloja optimoidaan kerätyn datan pohjalta. Tiloista tulee älykkäitä ja niitä muutetaan joustavasti muuttuvien tarpeiden mukaan.

Henkilökohtaisia työpisteitä on enää harvalla, mutta yhteiset työpisteet tunnistavat käyttäjänsä ja tukevat näitä personoidusti aktiiviseen työskentelyyn. Työpiste monitoroi käyttäjäänsä ja varoittaa tätä ennakoivasti esimerkiksi liian pitkään jatkuvasta staattisesta työasennosta. Fyysiset asetukset, ääni-, valo- ja jopa värimaailma muuttuvat käyttäjänsä vireystasoa ja mielialaa myötäillen.

Samaan aikaan työympäristön monimuotoisuus lisääntyy ja perinteisten työpisteiden ohelle syntyy lukuisia muita työtilavaihtoehtoja. Henkilökohtainen tietokone ei ole enää tarpeen kaikissa työtehtävissä. Sen sijaan kosketusnäyttöpintoja tarvitaan  tiedon esittämiseen, jakamiseen ja ennen kaikkea yhteistyössä jalostamiseen. Tilat voidaan jakaa keskittymisen-, yhteistyön, viestinnän ja hengailun (Concentration, Collaboration, Communication, Chilling Out) alueisiin.

Työskentely näissä erilaisissa tiloissa ei tule olemaan enää pakotettua, vaan tilat ovat sellaisia, että ihmiset haluavat mennä niihin. Käyttäjälähtöisen suunnittelun merkitys tulee kasvamaan merkittävästi. Jos tilaa ei ole suunniteltu käyttäjien tarpeiden mukaan, sitä ei käytetä ja se on yritykselle haitaksi.

Sosiaalinen verkostoituminen ja yhteistyö tulevat olemaan merkittävimpiä perusteita tulevaisuuden toimistoille. Yksilötyötä voidaan tehdä enenevissä määrin myös toimiston ulkopuolelta, mutta toimistossa yksilötyön tuloksena kehittyneet ideat jalostetaan yhteistyöllä luomaan yritykselle taloudellista arvoa. Tulevaisuudessa toimisto joutuu kilpailemaan jatkuvasti muiden tilojen kanssa houkuttelevuudellaan. Työympäristöjen tuleekin olla yhtä miellyttäviä paikkoja kuin vaikkapa koti, kahvila tai kirjasto.

Tulevaisuuden työympäristö on joustava ja se on yhdistelmä useista eri paikoista: kodista, julkisista tiloista ja toimistoista. Yritykset tulevat tarjoamaan työntekijöilleen yhä moninaisempia vaihtoehtoja työskentelyyn. Itse toimistot tulevat olemaan viihtyisiä yhteisötiloja, jotka muuntuvat muuttuvien tarpeiden mukana.

Kirjoittajasta: Minna Andersson, Marketing and Responsibility Director, Martela Oyj toimii Martela –konsernissa markkinoinnista, vastuullisuudesta ja työympäristösuunnittelusta vastaavana johtajana. Martelan toimintafilosofiana on tukea yritysten työympäristöjä koko niiden elinkaaren ajan. Kehityksen painopisteessä ovat palvelut ja ratkaisut kustannustehokkaisiin ja hyvinvointia tuottaviin työympäristöihin.

 

 

 

Syksyn huipputapahtuma, kaksipäiväinen REWORK’17 – Tulevaisuuden työ & tila -konferenssi järjestetään 10.-11.10.2017 Helsingissä. Tapahtuma luo kokonaisvaltaisen katsauksen tulevaisuuden työhön ja tiloihin. Varmista osallistujapaikkasi nyt!

Share This