Etätyötä tropiikissa

Työhyvinvoinnin tukeminen kuuluu myös etä- ja matkatyöläiselle

Työhyvinvoinnin elementit perustuvat monimutkaisiin osiin työntekijän jokapäiväistä työtä ja elämää. Työn määrä, laatu ja fyysiset ja henkiset työolosuhteet sekä työntekijän elämäntapa, tottumukset ja persoonallisuus tarjotaan. Koska työntekijä on yksilö, hyödyllisimmät työhyvinvointia tukevat toimenpiteet räätälöidään hänen elämäntilanteeseensa.

Työ on monilla aloilla muuttunut merkittävästi vuosien varrella. Yllättävän vähän on kiinnitetty huomiota etätyön ja liikkuvan työn työoloihin, niiden vaikutuksiin terveyden ja hyvinvoinnin johtamiseen työpaikalla ja työterveyspalveluja tarjoavissa organisaatioissa. Tätä blogia on kirjoitettu myös junassa, kahvilassa ja kotona.

Etätyöntekijöiden ja liikkuvien työntekijöiden viikoittain tai jopa päivittäin kohtaamista haasteista ei usein keskustella yhdessä työpaikalla ja ryhmissä. Usein ei myöskään ole sovittu yhteisistä politiikoista ja standardeista. Esimerkiksi monet työntekijät ihmettelevät, odotetaanko heidän vastaavan sähköposteihin virka-ajan ulkopuolella tai kuinka hoitaa toipuminen matkan jälkeen. Lennot voivat saapua keskellä yötä ja aikaeron taakka painaa.

Pienet muutokset jokapäiväisessä elämässä auttavat, olitpa missä tahansa

Työskennellessään toimiston ulkopuolella työntekijä on usein yksin työtilan, ajankäytön ja päivittäisten tapojensa kanssa. Jotkut etätyön ja tien päällä työskentelyn jokapäiväisistä muodoista voivat olla todella kuluttavia, mutta suuria muutoksia ei välttämättä tarvita. Paremman arjen ainekset rakentuvat hyvin pienistä osista. Samalla on tärkeää säilyttää ne tärkeät mukavuustekijät elämässä, jotka ovat yksilöllisiä. Elämänmuutos tai parempi elämänhallinta ei saa olla ripaus, vaan kokemus pienistä onnistumisista ja elämästä nauttimisesta.

Pieni menestys voi olla esimerkiksi illan rauhoittaminen, jotta sinun ei tarvitse mennä töiden tahtiin nukkumaan. Tämä nopeuttaa unta ja parantaa unen laatua. Työpaikalla voidaan sopia, kuinka työntekijöiden vapaa-aika taataan. Voit sopia, milloin sähköpostien lukeminen ja lähettäminen lopetetaan yöaikaan, miten ollaan yhteydessä kiireellisissä tilanteissa tai kuinka kumppaneita ilmoitetaan liikematkoista, joissa saavutettavuus on poikkeavaa. Näiden sovittujen käytäntöjen toteutumista voidaan seurata sekä yksilöiden että ryhmien osalta. Monipuolinen ja haastava työ on usein inspiroivaa, kun palautuminen toimii ja elämän eri osa-alueet ovat tasapainossa.

Yksilöllinen etävalmennus vahvistaa vastustuskykyä ja elämänhallintaa

Miten liikkuvaa työntekijää tai etätyöntekijää voidaan tukea positiivisissa arjen muutoksissa? Ammattilaisen tuki auttaa sitoutumaan muutokseen ja motivoi muutokseen. Hyödyntämällä laadukasta, yksilöllistä etävalmennusta työhyvinvoinnin tukemiseen, liikkuvan työntekijän arki on helposti saavutettavissa hänen elämäntilanteensa edellyttämällä tavalla. Jokaisen työntekijän tausta, tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja arvot ovat erilaisia. On tärkeää tunnistaa nämä koetun elämänlaadun elementit, jotta työntekijä voi kokea valmennuksen tavoitteet omina.

Henkilökohtainen etävalmennus tarjoaa valmentajan tukea työntekijän päivittäisestä sijainnista riippumatta. Valmennuksen läheinen yhteys arkeen niin sisällöllisesti kuin ajallisesti lisää sitoutumista ja tukee kestävämmän positiivisen muutoksen syntymistä. Tärkeää on myös työnantajan ja hänen esimiehensä sitoutuminen työhyvinvoinnin tukemiseen ja sisällyttämiseen yhdeksi johtamisalueeksi. Yrittäjälle tämä on eri tutkimusten mukaan kannattava sijoitus.

Työ on keskellä suurta myllerrystä ja tulevaisuutta on vaikea ennustaa tarkasti. Monet rutiinitehtävät automatisoituvat todennäköisesti vähitellen, jolloin ihmiset keskittyvät asiantuntijatehtäviin, jotka vaativat luovuutta, joustavuutta ja sosiaalisia taitoja. Kansainvälistymisen ja verkostoituvan työmenetelmien lisääntyessä tulee tukea sekä työntekijän että tiimin motivaatiota ja sitkeyttä tehtävien suorittamiseen. Verkostokäytännöt, hajautetut organisaatiot ja hankkeet vaativat työnantajia ja työterveyshuoltoja uudistamaan käytäntöjään, jotta ne tavoittavat liikkuvat ja usealla työpaikalla työskentelevät työntekijät ja tukevat heidän työkykyään ja hyvinvointiaan.